મહિલા સશક્તિકરણ:બેંગલુરુમાં સૌથી વધુ મહિલા પ્રોફેશનલ અહીં, કારણ કે સૌથી વિમેન ફ્રેન્ડલી શહેર, રહેવા અને ટ્રાવેલની સુવિધા, અહીં કંપનીઓમાં મહિલાઓને સમાન તક

દેશમાં પ્રોફેશનલ મહિલાઓની ભાગીદારી ભલે નામ માત્રની હોય,Read More…

ભારતની 21 અદભુત મહિલાઓ:કોઈ સૌથી યુવા મેયર, કોઈએ 158 વર્ષ જૂનો કાયદો બદલાવ્યો, તો કોઈએ પિતાની એક લેબને 125 લેબ ચેઇનવાળી કંપની બનાવી દીધી

2020નું વર્ષ, જ્યારે દુનિયા થંભી ગઈ હતી, મહિલાઓ ત્યારે પણ મોRead More…