પુસ્તકમાં દાવો / અમેરિકી રાષ્ટ્રપ્રમુખ ટ્રમ્પે કોલેજમાં પ્રવેશ માટે પૈસા આપીને પોતાના સ્થાને બીજાને પરીક્ષા માટે બેસાડ્યો હતો

ટ્રમ્પની ભત્રીજીએ પુસ્તકમાં કર્યો દાવો- પિતાના હાથે મારRead More…

માઈગ્રેશન બિલ / કુવૈતમાં વસતાં ગુજરાતીઓ કહે છેઃ પ્રસ્તાવિત કાયદાથી ગુજરાતીઓને મુશ્કેલીની શક્યતા ઓછી, છતાં હવે ભારત સરકારની દરમિયાનગીરી જરૂરી

છેલ્લાં દોઢ દાયકાથી પ્રવાસીઓની સંખ્યા નિયંત્રિત કરવા અRead More…